معرفی و نصب نرم افزار گوگل ارث پرو

در این جلسه از آموزش نرم افزار گوگل ارث پرو با تمام قابلیت ها مختلف این نرم افزار اشنا خواهید شد.