Tatranskí podnikatelia predstavili päť základných požiadaviek