ഇടുക്കി കുമളിയിൽ ഏഴ് വയസുകാരനെ പൊള്ളലേൽപ്പിച്ച കേസിൽ അമ്മയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ഇടുക്കി കുമളിയിൽ ഏഴ് വയസുകാരനെ പൊള്ളലേൽപ്പിച്ച കേസിൽ അമ്മയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു