“Hoạt Ngữ Chiến” của Bắc Kinh (1/4)

Trung Cộng coi Hoa Kỳ là thế lực cản trở sự hồi phục của mình và Bắc Kinh lặng lẽ mở cuộc chiến không tiếng nổ nhằm làm suy yếu sức mạnh của Mỹ. “Hoạt Ngữ Chiến” không là cuộc chiến tuyên truyền của Bắc Kinh mà còn có tám ngả tấn công chìm nổi vào hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và giáo dục của Hoa Kỳ. Nước Mỹ có nên tự giải ảo hay chưa?