Tuyết lở 'nhấn chìm' hàng loạt xe ô tô trên cao tốc