ശരീരമാസകലം പരിക്കേറ്റ കോലഞ്ചേരിയിലെ രണ്ടുവയസുകാരിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം

ശരീരമാസകലം പരിക്കേറ്റ കോലഞ്ചേരിയിലെ രണ്ടുവയസുകാരിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം