สปสช.ตรวจแรพิดเทสต์พบผู้ป่วยใหม่ต่อเนื่อง

สปสช. ยังเดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยแรพิดเทสต์ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง พบ 11% ของประชาชนที่มาตรวจมีผลเป็นบวก ซึ่งจะได้รับฟาวิพิราเวียร์กลับไปรักษาอาการเองที่บ้าน