معرفی لایه های گوگل ارث

در قسمت 5 از اموزش نرم افزار گوگل ارث پرو به معرفی و آموزش لایه های گوگل ارث می پردازیم. این نرم افزار دارای لایه های متنوع و کاربردی می باشد که هر کدام کاربرد متفاوتی دارد.