ممنوعیت آموزش در دوران طالبان؛ دختران به مدارس دینی می‌روند

دختران در حکومت طالبان تنها تا کلاس ششم دبستان اجازه رفتن به مدرسه دارند و به همین دلیل دختران زیادی به‌جای رفتن به مدرسه، به آموزش‌های دینی روی آورده‌اند. شماری از دختران از روی اجبار و نداشتن فرصت آموزشی دیگر، به مدارس دینی می‌روند. آنان می‌گویند با روی کار آمدن طالبان تمام آرزوهایشان برای آینده تحصیلی و شغلی نقش بر آب شد و تنها گزینه، رفتن به مدارس دینی است.