Mesto Bratislava spustilo v rámci projektu Desaťtisíc stromov prvú jesennú výsadbu.