"Avaz" sa specijalnom jedinicom MUP-a USK u jeku migrantske krize