เขื่อนป่าสักฯ เพิ่มการระบายน้ำ กระทบท้ายเขื่อน น้ำสูงกว่า 2 เมตร

เขื่อนป่าสักฯ ยังคงเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ส่งผลกระทบชุมชนท้ายเขื่อน น้ำสูงกว่า 2 เมตร หน่วยทหารเร่งอพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของ ไปอยู่ในที่สูง