"Bắc Kinh Muốn Gỡ Ngòi Của Trái Bom Đã Nổ Tại Hong Kong"! (1/4)

Năm nay, lãnh đạo Bắc Kinh có nhiều lễ kỷ niệm mà họ cố quên, xuyên tạc hay đề cao: vụ tấn công Việt Nam vào Tháng Hai 1979, cuộc “Vận động Ngũ Tứ” năm 1919, vụ thảm sát Thiên An Môn Tháng Sáu 1989, ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ra đời năm 1949, việc bang giao với Hoa Kỳ năm 1979… Nhưng cũng năm nay, Bắc Kinh còn bốc phải cục than hồng tại Hồng Kông!