Raporti mbi transparencën e Prokurimit Publik, Kosova ngec në fazën e para dhe pas tenderimit

Raporti mbi transparencën e Prokurimit Publik, Kosova ngec në fazën e para dhe pas tenderimit