რა რეაქცია ჰქონდა ძაღლს, რომელიც 11 დღის შემდეგ პატრონმა იპოვა