മഴ ശക്തമായേക്കുമെന്നതിനാല്‍ കോട്ടയത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം

മഴ ശക്തമായേക്കുമെന്നതിനാല്‍ കോട്ടയത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം