Rzadkie zaburzenia rytmu serca, które mogą być przyczyną nagłej śmierci sercowej w Oddziale Intesywnej Terapii Kardiologicznej – studium przypadku