Houston actor Diamond Lyons talks 'The Upshaws' on Netflix

Houston actor Diamond Lyons stars in 'The Upshaws' on Netflix. He talks about his role and what comes next.