Protest Odupri se 97000 16. marta - snimak sa krova