เที่ยวกระบี่ ดำน้ำดูปะการัง สวรรค์ใต้ทะเล หมู่เกาะโลคอล

เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวทะเล จ.กระบี่ นอกจาก หาดทราย ตามเกาะสวยงามแล้ว หลายคนยังชื่นชอบการดำน้ำดูปะการัง ที่ จ.กระบี่ มีปะการังหลากหลายชนิด โดยเฉพาะล่าสุดปะการังที่บริเวณหมู่เกาะโลคอล ใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะโลคอล มีทั้งปะการังอ่อน ปะการังแข็ง สีสันสดใส หลากหลายสายพันธุ์ ในเนื้อที่หลายไร่ เป็นป่าปะการังที่นอกจากสวยงาม ยังเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลานานาชนิด สะท้อนให้เห็นความสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณดังกล่าว