Pad temparature i nove padavine u Sarajevu

Pad temparature i nove padavine u Sarajevu