Krajniak: Evidujeme mierny, ale trvalý pokles výskytu COVID-19 v domovoch sociálnych sociálnych