Barn om valget.MP3

Hva vet barn om kommunevalget?