Συνάντηση Μητσοτάκη με γυναίκα που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός

Συνάντηση Μητσοτάκη με γυναίκα που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός