സിപിഎം നേതാക്കളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളായ ലീഗുകാരെ വെറുതെ വിട്ടു

സിപിഎം നേതാക്കളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളായ ലീഗുകാരെ വെറുതെ വിട്ടു