Prekinuta putna komunikacija prema Arnautima, voda u Vardištu i Travničkoj došla do kuća