രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ | MINNAL VARTHA

രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ | MINNAL VARTHA