“Hoạt Ngữ Chiến” của Bắc Kinh (3/4)

Chính quyền Trump coi vụ Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Cộng. Đấy là một sai lầm cần được Quốc hội Mỹ sửa sai vì một giá trị tinh thần của Hoa Kỳ là nhân quyền trong khi Bắc Kinh vẫn xâm phạm vào nội tình của Mỹ. Hoa Kỳ nên khai thác vụ khủng hoảng tại Hong Kong hiện nay để Bắc Kinh mất chính nghĩa trên điễn đàn quốc tế và để Tập Cận Bình phải lui về thế thủ.