เรารู้สึกว่าจุดยืนของการเป็น public figure มันไม่ได้ยาก

เรารู้สึกว่าจุดยืนของการเป็น public figure มันไม่ได้ยาก มันอยู่ที่ว่าคุณเวทความเสี่ยงยังไง เสี่ยงที่จะไปขนาดไหนมากกว่า เพราะสิ่งที่มีกรอบมันมักจะตอบง่ายกว่าสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่แล้ว (หลังจากที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะๆ แล้ว ฟีดแบ็กตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง) หลังจากที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะๆ แล้วก็ … ทัวร์ลง (หัวเราะ)