Natasha Anasi Postgame Interview

Senior Natasha Anasi discusses the 1-0 win at Texas A&M to open the season.