Trans women are women “ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง”

Trans women are women “ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง” คุยกับ อั้ม พัชญ์สิตา กับภาพจำที่ผู้หญิงข้ามเพศต้องเผชิญ