Prokurátor Ján Šanta sa neobáva, že by Majský nenastúpil do výkonu trestu