Članovi Predsjedništva se sastali sa Johnanesom Hanom