നിയമസഭാ സമ്മേളനം അഭിസംബോധന ചെയ്യാന്‍ ലോക്‌സഭാ സ്പീകര്‍; ബഹിഷ്‌കരിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

നിയമസഭാ സമ്മേളനം അഭിസംബോധന ചെയ്യാന്‍ ലോക്‌സഭാ സ്പീകര്‍; ബഹിഷ്‌കരിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്