ഇടുക്കിയിൽ റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഗൃഹനാഥന്‍റെത് കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്

ഇടുക്കിയിൽ റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഗൃഹനാഥന്‍റെത് കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്