Metixell Budó: "A hores d’ara el Govern no té cap resposta del Govern de l’Estat sobre el pla de contingència que es va presentar ahir”