ابراهیم یزدی رابط خمینی با آمریکا بود و از مقاصد وی خبر داشت

علیرضا نوری زاده در گفتگو با ایندیپندنت فارسی ضمن اشاره به نقش ابراهیم یزدی در انقلاب ۵۷ گفت آقای یزدی در جایی تاکید کرده است: «اگر می‌دانست خمینی به آنچه در پاریس میگ‌فت عمل نمی‌کند، هیچگاه از اوپیروی نمی‌کرد. » آقای نوری زاده همچنین تاکید کرد ابراهیم یزدی درست نگفته و ادعای او در خصوص بی‌اطلاع بودن از قصد خمینی صحت ندارد زیرا او از نزدیک‌ترین مشاور وی بود. ایشان در ادامه به نقش مهم یزدی در رابطه آمریکا با خمینی اشاره کرد و گفت: «ابراهیم یزدی ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان «سیا» را فراهم کرد و همچنین موثق‌ترین مترجم اوبود.» نوری زاده در پایان درباره اینکه چرا محمد رضا شاه با فشار آوردن به اروپا مانع از رفتن خمینی به پاریس نشد، به سفر رئیس سازمان اطلاعات فرانسه به ایران در آن زمان اشاره کرد که از شاه پرسیدند ما خمینی را بپذیریم و محمد رضا شاه در پاسخ به آن‌ها گفت، بگذارید خمینی به پاریس بیاید و سخنرانی کند تا دنیا بفهمد چه آدم مرتجعی است. کپشن توییتر: علیرضا نوری زاده تحلیل‌گر سیاسی: ابراهیم یزدی در انقلاب ۵۷ رابط خمینی با آمریکا بود، او خوب از مقاصد خمینی خبر داشت و این حرفش که از قصد وی بی خبر بوده درست نیست. همچنین یزدی موثق‌ترین مشاور و مترجم نخستین رهبر جمهوری اسلامی بود.